Mig33 Forum • Pogledaj temu - KRATKI VODIČ KROZ PRAVILA GOLFA
 
Prijavite se

Prijavite seRegistruj se

Gosti ne mogu chatati

KRATKI VODIČ KROZ PRAVILA GOLFA

Diskusije o golfu.

KRATKI VODIČ KROZ PRAVILA GOLFA

Postod kapetanmedic » Pet Mar 12, 2010 9:51 pm

Kako je golf igra u kojoj igrači uglavnom sami odlučuju o primjeni pravila,
obveza je svakoga igrača da što bolje poznaje i razumije temeljna Pravila
golfa, spomenuta u ovom vodiču. Dakako, ovaj Vodič nije zamjena za Pravila
golfa koja treba konzultirati svaki put kada postoji dvojba u to kako
postupiti. Za više informacija o točkama iz Vodiča poslužite se s
pripadajućim Pravilom.
Općenito
Prije početka runde:
• Pročitaj Lokalna pravila na rezultatskoj kartici i na oglasnoj ploči
• Označi svoju lopticu vlastitom oznakom. Mnogi igrači igraju istim
modelom loptica, istog proizvoñača, i ako ne možete sa sigurnošću
prepoznati svoju lopticu, ona će se smatrati izgubljenom (Pravilo 12-2 i
27-1).
• Prebrojte palice u torbi. Tijekom igre dopušteno je korištenje najviše 14
palica (Pravilo 4-4).
Tijekom runde:
Slika

• Ne tražite savjet ni od koga osim vašeg partnera (npr. igrača koji igra
na vašoj strani) ili svojega caddiea. Možete zatražiti obavijest o
Pravilima, udaljenostima i položaju hazarda, zastavice i sl. (Pravilo 8-
1).
• Nemojte izvoditi udarce za vježbu tijekom igranja na polju.(Pravilo 7-2).
Na kraju runde:
• U Match igri osiguraj da je rezultat meča prijavljen.
• U Stroke igri osiguraj da je rezultatska kartica pravilno ispunjena i
predana što je prije moguće (Pravilo 6-6).
Pravila igre
Početno područje (Pravilo 11)
Lopticu treba postaviti na početno područje a ne ispred tee markera. Lopticu
je dopušteno odigrati s mjesta najdalje za dvije dužine palice iza tee markera.
Ako igrač lopticu postavi izvan tako odreñenoga prostora, u match igri nema
kazne, ali protivnik može tražiti da igrač ponovi udarac s ispravnog mjesta; u
stroke igri igrač dobiva dvostruki kazneni udarac i mora ponoviti udarac s
ispravnog mjesta.
IGRANJE LOPTICE (Pravila 12, 13, 14 i 15)
Ako pretpostavljate da je loptica vaša, ali ne vidite vlastitu oznaku, možete
po odobrenju vašega markera ili protivnika markirati i podignuti lopticu radi
prepoznavanja. (Pravilo 12-2)
Loptica se mora igrati kako leži (tj. kako smo ju zatekli). Ne smije se
poboljšavati: ležanje loptice, prostor za udarac ili liniju igre tako da se
pomiče, čupa ili lomi što god da je pričvršćeno ili raste osim poštenog
zauzimanja stava. Igrač ne smije ništa pritiskati dolje i ne smije “graditi”
stav. (Pravilo 13-2)
Ako igračeva loptica leži u bunkeru ili vodenom hazardu ne smijete doticati
tlo u bunkeru, ili tlo ili vodu u vodenom hazardu, rukom ili palicom, prije
izmaha (downswing) i ne pomicati slobodne zapreke. (Pravilo 13-4).
Loptica mora biti pošteno udarena, a ne gurana ili “nošena” palicom. (Pravilo
14-1)
Ako igrate s pogrešnom lopticom, u match igri igrač gubi polje; u stroke igri
dobiva dvostruki kazneni udarac i poslije mora igrati s ispravnom lopticom.
(Pravilo 15-3).
NA PUTTING GREENU (Pravila 16 i 17)
Dopušteno je markirati (označiti), podići i očistiti lopticu koja leži na putting
greenu. Lopticu uvijek treba vratiti na isto mjesto s kojega je podignuta.
(Pravilo 16-1b)
Dopušteno je popraviti otiske loptice (ball marks) i ostatke stare jamice (old
hole plugs) na svojoj liniji putta, ali nije dopušteno popravljati bilo koje
drugo oštećenje, uključujući i otiske od šiljaka na cipelama (spike marks).
(Pravilo 16-1c).
Kada se izvodi udarac na putting greenu, zastavica mora biti izvañena ili
maknuta. Zastavica takoñer može biti izvañena ili maknuta kada loptica leži
izvan putting greena. (Pravilo 17).
POMICANJE LOPTICE KOJA MIRUJE (Pravilo 18)
Kad je loptica u igri, a igrač nenamjerno prouzroči pomicanje, osim kada je
to dopušteno pravilima, ili kada je loptica pomaknuta pri adresiranju, igrač
uz jedan kazneni udarac mora lopticu vratiti na prijašnje mjesto. Svakako
treba vidjeti iznimke u Pravilu 18-2a. (Pravilo 18-2a).
Ako igračevu lopticu koja miruje, pomakne netko drugi ili druga loptica,
igrač ju mora vratiti na isto mjesto, ali bez kazne.
SKRETANJE ILI ZAUSTAVLJANJE LOPTICE KOJA SE KREĆE (Pravilo 19)
Kada lopticu koju je udario, igrač sam skrene ili zaustavi ili to učini njegov
partner ili caddie ili vlastita oprema, treba dodati kazneni udarac, a loptica
se igra kako leži. (Pravilo 19-2)
Kada lopticu koju je igrač udario skrene ili zaustavi loptica koja je u
mirovanju, dalje se igra s mjesta na kojem leži bez kazne osim, u stroke igri
gdje igrač dobiva dva kaznena udarca, ako su obje loptice ležale na putting
greenu prije izvoñenja udarca. (Pravilo 19-5a).
PODIZANJE, ISPUŠTANJE (DROPPING) I POLAGANJE LOPTICE (Pravilo
20)
Prije podizanja loptice koja se mora vratiti na isto mjesto (npr. podizanje s
putting greena radi čišćenja) mjesto ležanja loptice mora biti označeno
(markirano). (Pravilo 20-1).
Ako se loptica mora položiti ili ispustiti na neko drugo mjesto (npr.
ispuštanje unutar dužine dviju palica prema Pravilu o loptici nemogućoj za
igru) nije obvezno, ali preporučuje se označiti njezin izvorni položaj prije
podizanja.
Kada se loptica ispušta, treba stajati uspravno, a ruka mora biti ispružena u
visini ramena.
Ispuštena loptica mora se ponovno ispustiti ako se zaustavila na mjestu na
kojem postoji utjecaj zbog kojega je ispuštena (npr. nepomična prepreka),
ako se umirila na mjestu koje je više od dvije dužine palice udaljeno od
mjesta gdje je loptica dodirnula tlo ili ako se umirila bliže rupi nego li je
ležala prije ispuštanja, ili od najbliže točke oterećenja gdje je zadnji put
prešla granicu vodenog hazarda.
Postoji ukupno devet situacija kada ispuštena loptica mora biti ponovno
ispuštena, a to je objašnjeno Pravilom 20-2c.
LOPTICA UTJEČE ILI POMAŽE IGRI (Pravilo 22)
Dopušteno je podići vlastitu ili bilo koju drugu lopticu ako bi mogla na bilo
koji način pomoći drugomu igraču.
Igrač se ne mora složiti da se njegova loptica podiže ako bi mogla na bilo koji
način pomoći drugomu igraču.
Dopušteno je zatražiti podizanje bilo koje loptice koja bi mogla utjecati na
igračevu igru.
Loptica, koja je podignuta jer bi mogla na bilo koji način pomoći nekome od
igrača, ne smije se očistiti, osim ako je podignuta s putting greena.
LOOSE IMPEDIMENTS (SLOBODNE ZAPREKE) (Pravilo 23)
Dopušteno je pomaknuti ili ukloniti slobodne zapreke (loose impediments)
osim ako su one i igračeva loptica u istom hazardu. Ako igrač pri uklanjanju
slobodne zapreke pomakne svoju lopticu, mora ju vratiti na isto mjesto (osim
ako je bila na greenu) uz jedan kazneni udarac. (Pravilo 23-1).
MOVABLE OBSTRUCTIONS (POMIČNE SMETNJE) (Pravilo 24-1)
Pomične smetnje (npr. grablje, limenke od pića i sl.) bilo gdje na igralištu
mogu biti maknute bez kazne. Ako se pri uklanjanju pomakne loptica, ona
mora biti vraćena na isto mjesto bez kazne.
Ako loptica leži na pomičnoj smetnji, ona smije biti podignuta, smetnja
uklonjena i loptica ispuštena, bez kazne, na točku točno ispod mjesta gdje je
ležala. Na putting greenu loptica mora biti položena.
NEPOMIČNE SMETNJE I NAUOBIČAJENI UVJETI NA TERENU (Pravila 24-
2 i 25-1)
Nepomične smetnje su umjetni nepomični objekti kao što su zgrade ili putovi
pokriveni umjetnim materijalima (igrač bi trebao u Lokalnim pravilima
provjeriti status putova i staza).
Neuobičajeni uvjeti na terenu su privremena voda, tlo u popravku, rupa ili
prokop koje je iskopala životinja (zec, krtica i sl.), reptil ili ptica.
Osim kada igračeva loptica leži u vodenom hazardu, dopušteno je uzeti
slobodno oterećenje od nepomične prepreke ili neuobičajenih uvjeta na
terenu kada oni fizički utječu na ležanje loptice, igračev stav ili zamah, ali ne
ako je loptica u vodenom hazardu. U tom slučaju dopušteno je lopticu
ispustiti u dužini jedne palice od najbliže točke oterećenja (Vidi definiciju
Najbliža točka oterećenja /nearest point of relief), ali ne bliže jamici (Vidi
dijagram). Ako je loptica na putting greenu, mora se položiti.
Nema oterećenja ako smetnja utječe na liniju igre osim u slučaju da su
loptica i smetnja na greenu.
Kao dodatna mogućnost, kada loptica leži u bunkeru, može se uzeti
oterećenje iza bunkera s jednim kaznenim udarcem.
Sljedeći dijagram ilustrira pojam “najbliža točka oterećenja” prema Pravilima
24-2 i 25-1, u slučaju igrača dešnjaka.
B1 = položaj loptice na putu, u tlu u popravku (GUR) itd.
P1= najbliža točka oterećenja
P1-A-A= područje u kojem loptica može biti ispuštena, radijusa dužine jedne
palice od točke P1, mjereno bilo kojom palicom
B2= položaj loptice na putu, na tlu u popravku (GUR) itd.
= zamišljen položaj za igranje s mjesta P2 s palicom kojom igrač namjerava
izvesti udarac
P2= najbliža točka oterećenja
P2-C-C= područje u kojem loptica može biti ispuštena, radijusa dužine
jedne palice od točke P2, mjereno bilo kojom palicom
VODENI HAZARDI (WATER HAZARDS) (Pravilo 26)
Ako je loptica u vodenom hazardu (žuti stupići i/ili linija) igrač može lopticu
odigrati kako leži ili, uz jedan kazneni udarac:
• igrati ponovno s mjesta s kojega je odigrana prethodna loptica; ili
• ispustiti lopticu na bilo kojoj udaljenosti od vodenog hazarda idući po
pravcu koji se prostire od jamice preko točke gdje je loptica prešla
granicu vodenog hazarda do točke na kojoj se loptica ispušta.
Ako je loptica u bočnom vodenom hazardu (crveni stupići i/ili linija) uz već
spomenute mogućnosti za vodeni hazard, uz jedan kazneni udarac,
dopušteno je ispustiti lopticu u dužini dviju palica ne bliže zastavici od:
• točke gdje je loptica prešla granicu bočnoga vodenog hazarda; ili
• točke na suprotnoj strani hazarda na jednakoj udaljenosti od jamice.
IZGUBLJENA LOPTICA (LOST BALL) ILI LOPTICA IZVAN IGRALIŠTA
(OUT OF BOUNDS) (Pravilo 27)
Igrač bi trebao provjeriti, u Lokalnim pravilima, gdje su granice igrališta.
Ako je loptica izgubljena izvan vodenih hazarda ili izvan granica (out of
bounds) igrač mora, uz jedan kazneni udarac, ponovno odigrati s mjesta s
kojeg je odigran prethodni udarac. To se naziva stroke and distance. Loptica
se smije tražiti najviše 5 minuta. Ako nije pronañena u tom vremenu, smatra
se da je izgubljena.
Kada igrač nakon ispucavanja smatra da bi njegova loptica mogla biti
izgubljena izvan vodenih hazarda ili izvan granica (out of bounds), može
odigrati privremenu lopticu (provisional ball). Igrač mora najaviti da igra
privremenu lopticu i odigrati ju prije nego što počne tražiti prvu lopticu.
Ako je prva loptica stvarno izgubljena izvan vodenih hazarda ili izvan granica
(out of bounds), uz jedan kazneni udarac igrač nastavlja igru s dosadašnjom
privremenom lopticom. Ako, pak, prva loptica nije izgubljena izvan granica
(out of bounds), igra se mora nastaviti s tom lopticom, a ne s privremenom
lopticom.
LOPTICA NEMOGUĆA ZA IGRU (BALL UNPLAYABLE) (Pravilo 28)
Ako je igračeva loptica u vodenom hazardu, ne može se primijeniti Pravilo o
loptici nemogućoj za igru.
Ako igrač vjeruje da je njegova loptica nemoguća za igru (ball unplayable),
bilo gdje na igralištu, uz jedan kazneni udarac, može:
• ponovno odigrati s mjesta odakle je odigrao prethodni udarac; ili
• ispustiti lopticu bilo gdje u smjeru od jamice preko mjesta ležanja
izvorne loptice do točke ispuštanja ali ne bliže jamici od mjesta gdje je
ležala izvorna loptica; ili
• ispustiti lopticu u dužini od dvije palice od mjesta gdje leži izvorna
loptica, ali ne bliže jamici
Ako je izvorna loptica u bunkeru, igrač može postupiti prema gornjim
točkama. Odluči li ispustiti lopticu na liniji ili unutar dužine dviju palica, to
mora učiniti unutar bunkera.
Etika
Ako do sada niste, pročitajte poglavlje Etika koje nije Pravilo ali je praktičan
vodič za sigurno i ugodno provedeno vrijeme na igralištu i oko njega uz
poštivanje ostalih igrača i čuvanje igrališta.
Slika
Korisnikov avatar
kapetanmedic
 
Postovi: 111
Pridružio se: Pet Feb 12, 2010 4:12 pm
Mig33 Nik: kapetanmedic
Mig33 level: 0

Povratak na Golf

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gostREKLAMEDizajn i prilagodbu web portala "Mig33 Forum" odradili IT SOLUCIJE. Profesionalni web dizajn po niskim cijenama. Kontakt: +38762/123-101.
cron